Newsletter

Rok 2014 ROKIEM CZYTELNIKA PDF Drukuj Email
altW 2014 przypada 650. rocznica ustanowienia pierwszego polskiego uniwersytetu. Akt fundacyjny Studium Generale (obecnie Uniwersytet Jagielloński), wydany przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 roku był zarazem pierwszym dokumentem,  w którym wymienia się oficjalnie funkcjonariusza powołanego do upowszechniania ksiąg. Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej daty ogłoszono Rok Jubileuszowy pod hasłem ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA. Ideą obchodów jest promocja książki i zawodów z nią związanych – bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, drukarzy, a w efekcie wzrost czytelnictwa.

„My Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i ziem: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, pomorskiej i ruskiej (…) postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na któremby szkoła w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła. (…) 

Wszystkim pospołu i każdemu z osobna przyrzekamy i dobrą wolą zaręczamy niżej wypisane artykuły w niniejszym piśmie zawarte, nienaruszone strzec i zachować, a w szczególności rektorom uniwersytetu, doktorom, mistrzom, scholarom, pisarzom, stacjonariuszom, bedelom (…) chcemy być panem łaskawym”.

Tak głosił akt fundacyjny Studium Generale, wydany 12 maja 1364 roku. W 2014 przypada 650. rocznica ustanowienia pierwszego polskiego uniwersytetu i zarazem pierwszy dokument, w którym wymienia się oficjalnie funkcjonariusza powołanego do upowszechniania ksiąg. 

Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej daty Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców postanowił podjąć szereg działań, które pozwolą z jednej strony ocalić od zapomnienia naszą wspólną historię, a z drugiej przybliżyć społeczeństwu historię powstania książki i jej rolę w rozwoju intelektualnym i społecznym, ogłaszając Rok Jubileuszowy pod hasłem

 
ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA

Ideą obchodów, które oznaczać powinny czas szczególnie zintensyfikowanych działań całego środowiska, jest promocja książki i zawodów z nią związanych – bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, drukarzy. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się też do powstrzymania  spadku poziomu czytelnictwa. Z badań Biblioteki Narodowej wynika bowiem, że odsetek nieczytających w naszym kraju przekroczył już 60 procent, a obserwatorzy rynku książki zapowiadają zanik książki w tradycyjnej formule typograficznej i wieszczą koniec epoki Gutenberga. 

Wiosną 2013 r. powołany został Komitet Organizacyjny obchodów, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk związanych z książką i ruchem wydawniczym: 

  • Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich      
  • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
  • Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
  • Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
  • Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy
  • Izby Księgarstwa Polskiego
  • Polskiej Izby Książki
  • Polskiej Izby Druku.
Partnerami obchodów są Instytut Książki, Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska.
Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego


  więcej informacji  na stronie www projektu:http://www.sbp.pl/650